Главная \ Полезные материалы \ Полезные материалы

Полезные материалы

Sut ishlab chiqarilish jarayonlari.

Bu jarayon turli mulk shaklidagi xo’jaliklarda qabul qilingan texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Hozir hususiy fermalar, fermer va shaxsiy yordamchi xo’jaliklarda sut ishlab chiqarish amalga oshirilmoqda. Bosh sonlari ko’p yirik fermer xo’jaliklarida sut ishlab chiqarishning uzluksiz sexlar tizimi joriy qilingan. Bu usulda sigirlar o’zlarining fiziologik holatlariga qarab guruhlarga bo’linadi. Ular: 1 seh – bo’g’oz sutdan chiqqan sigirlar guruhi; 2 seh – tug’ruq sehi; 3 seh - iydirish va otalantirish sehi; 4 seh - sut ishlab chiqarish sehi. 

Buqalarni oziqlantirish. Qoramollarni go‘sht uchun o‘stirish va burdoqilash.

Buqalarni oziqlantirishda ularning tirik vazni yoshi, semizlik darajasi, foydalanish davriga qarab energiya, to’yimli moddalar, minerallar va vitaminlarga bo’lgan me‘yor talablarini to‘liq qondirishni ta‘minlash kerak. Buqalarga iloji boricha hajmi kichik, to‘yimli oziqalar berish uning jinsiy faolligiga garov bo‘ladi. 

Sigirlarni yozda boqish.

Sigirlarni oziqlantirish O’zbekiston sharoitida bahor, yoz va kuz oylarida ko’k oziqalar hisobiga amalga oshiriladi, chunki respublikamizning tabiiy iqlim sharoiti 8-9 oy ko‘k oziqalar yetishtirish imkonini beradi (asosiy, oraliq, takroriy ekinlar).

Sog‘in sigirlarni oziqlantirish. Iydirish (razdoy). Qishki ratsion.

Sigirlarning tirk vazni mahsuldorligi, semizligi, fiziologik holatiga qarab me’yor asosida xo’jalikning oziqa imkoniyatlari asosida tuzilgan to’laqiymatli ratsionlar asosida boqishni tashkil qilish kerak. 

Sigir tuqqanidan keyin 10-15 kungacha to’liq ratsionga chiqariladi, tuqqanidan keyin birdan to’liq ratsionga o’tkazish organizmning, ayniqsa yelinning zo’riqishiga va kasallanishiga sabab bo’lishi mumkin. Ko’pincha bu holat sersut sigirlarda og’riqli kechadi.

Omixta yemlar.
Qishloq xo’jalik hayvonlari va parrandalarini to’laqiymatli oziqlanishini ta’minlash uchun tayyorlanadigan bir xil maydalangan oziqa mahsulotlar aralashmasidan iborat. Har bir hayvon va parranda turi, yoshi, jinsi, fiziologik holatiga ko’ra ilmiy asoslangan omixta yemlar tarkibi ishlab chiqilgan.
Чорва молларни тўғри озиқлантириш. Минерал озиқалар.
Ҳайвонлар истеъмол қиладиган озиқалар, уларнинг минерал моддаларга бўлган талабининг бир қисмини қондиради. Шўрланмаган тупроқларда ўстирилган озиқаларда натрий xлорид тузига етарлича бўлмайди, шунинг учун барча қишлоқ xўжалик ҳайвонлари ва паррандаларига мунтазам равишда ош тузи бериб бориш керак.